Tag: przedsiebiorczosc

Read More

Od zmysłu do pomysłu -zawodowa niezależnośĆ generacji Z

Cechą młodego pokolenia jest niezależność. W ostatnich latach obserwujemy trend, w którym coraz więcej młodych ludzi unika pracy w korporacjach na rzecz innych form zatrudnienia lub nawet własnego przedsiębiorstwa. To zjawisko wydaje się być skomplikowane i ma wiele przyczyn, ale jego konsekwencje są znaczące dla krajobrazu zawodowego i strategii rekrutacyjnych wielu firm.